Vítejte v
Chemical Collective

Je vám 18 let nebo více?

Potvrďte prosím, že jste starší 18 let.

Na stránku nemáte přístup.

informační ikona 100 € pro domácí (NL, CZ, DE) 125 € pro zbytek EU

Doprava zdarma nad 50 € a bezplatná sledovaná doprava nad 100 €

Přátelský zákaznický servis je k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 5 hodin

Doprava zdarma nad 50 € a bezplatná sledovaná doprava nad 100 €

Přátelský zákaznický servis je k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 5 hodin

Nákupní košík

tvůj košík je prázdný

Podmínky

CHEMICKÝ KOLEKTIV

Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1. Definice


1.1.
Chemical Collective: Chemical Collective je webová stránka a značka vlastněná a provozovaná nizozemskou společností, která se řídí nizozemskými zákony. Všechny dohody, podmínky a smlouvy uvedené níže jsou s touto společností obchodující jako Chemical Collective. Naše úplné kontaktní údaje, údaje o společnosti a podnikání jsou uvedeny v Článek 14: Kontaktní informace

1.2. Zákazník: osoba, která nejedná v profesi nebo ve společnosti, která uzavírá smlouvu se společností Chemical Collective prostřednictvím nákupu zboží nebo služeb nebo pomocí webových stránek Chemical Collective.

1.3. “Obecné podmínky' znamená: všechny níže uvedené podmínky.

Článek 2. Relevance / provedení

2.1. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny nabídky, dohody, dodávky, produkty a nákupy od Chemical Collective, používání webových stránek www.chemical-collective.com nebo značka Chemical Collective, pokud není písemně výslovně uvedeno jinak.

2.2. Zakoupením jakéhokoli produktu od Chemical Collective, vytvořením účtu u Chemical Collective nebo použitím webové stránky www.chemical-collective.com zákazník souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami.

2.3. Pokud zákazník do své objednávky zahrne ustanovení nebo podmínky, které se liší od těchto podmínek nebo se v těchto podmínkách nevyskytují, pak jsou tyto závazné pouze pro společnost Chemical Collective do té míry (pokud je to vše), že jsou společností Chemical Collective výslovně písemně přijaty.

2.4. Chemical Collective je oprávněn angažovat při plnění svých smluv třetí strany.

Článek 3. Nabídky

3.1. Pokud se ukáže, že informace poskytnuté zákazníkem v objednávce nebo smlouvě jsou nesprávné, což má za následek nemožnost zpracovat nebo dokončit objednávku během nabídkového období, vyhrazuje si společnost Chemical Collective právo nabídku stáhnout a podle toho upravit ceny.

3.2. Chemical Collective si vyhrazuje právo odvolat, upravit nebo změnit jakékoli nabídky poskytované zákazníkům kdykoli, a to buď jako celek, nebo jako jednotlivec.

Článek 4. Ceny

4.1. Všechny ceny zahrnují 21% DPH a další daně, které ukládá nizozemská vláda.

4.2. Všechny ceny a nabídky na webových stránkách podléhají typografickým chybám a mohou být společností Chemical Collective kdykoli opraveny nebo upraveny. Pokud již zákazník provedl platbu za nesprávnou cenu, vyhrazuje si společnost Chemical Collective právo zákazníkovi plně vrátit peníze a zrušit objednávku.

4.3. Náklady na doručení jsou zahrnuty v konečné celkové ceně zobrazené před platbou, pokud není uvedeno jinak. To je jasně uvedeno během procesu objednávky na webové stránce zákazníkovi.

Článek 5. Proces objednávky, platební podmínky a doprava

5.1 Zákazník musí provést platby společnosti Chemical Collective předem podle metod uvedených v objednávkovém procesu, pokud není dohodnuto jinak.

5.2 Chemická společnost má právo vypovědět nebo pozastavit smlouvu nebo neúplnou část bez předchozího upozornění nebo soudního zásahu, aniž je dotčeno právo společnosti Chemical Collective požadovat náhradu jakékoli škody, která by mu mohla vzniknout.

5.3. Pokud zákazník nabídku přijal elektronicky, společnost Chemical Collective elektronicky okamžitě potvrdí přijetí nabídky. Dokud nebude potvrzeno přijetí tohoto přijetí, zákazník je schopen ukončit smlouvu a objednávku.

5.4 Chemická společnost nezpracuje nebo nedokončí objednávku, dokud nebude přijata platba od zákazníka. Jakmile bude platba přijata, bude zákazník informován e -mailem od společnosti Chemical Collective.

5.5.Chemical Collective nabízí svým zákazníkům různé formy platebních možností a platforem. Při používání těchto platforem uzavírá zákazník s poskytovatelem platformy smlouvu a smlouvu o zpracování jejich plateb s Chemical Collective jako příjemcem. Tento proces, smlouva a dohoda není s Chemical Collective a Chemical Collective nepřijímá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za proces platby. V případě jakýchkoli problémů a podpory se obraťte na platební platformu a co nejdříve informujte společnost Chemical Collective.

5.6. Jakmile společnost Chemical Collective obdrží platbu od zákazníků ze zvolené platební platformy, společnost Chemical Collective objednávku zpracuje a odešle co nejdříve, obvykle do 1 pracovního dne. Naše pracovní dny a hodiny jsou od 9:5 do XNUMX:XNUMX SEČ od pondělí do pátku, bez státních svátků.

5.7.Chemical Collective si vyhrazuje právo kdykoli upravit naše pracovní dny a hodiny. Tyto úpravy budou sděleny našim zákazníkům prostřednictvím našeho newsletteru a na webových stránkách Chemical Collective.

5.9.Všechny produkty jsou baleny a zasílány buď z Holandska, Česka nebo Německa.

5.10 Je plnou odpovědností zákazníků zajistit, aby všechny zakoupené produkty byly před objednáním legální v jejich zemi a jurisdikci. Společnost Chemical Collective nenese odpovědnost za jednání našich zákazníků ani za porušení zákonů mimo Nizozemsko.

5.11.Chemical Collective si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout prodej a odeslání produktů do zemí a jurisdikcí. Kategoricky nezasíláme chemické produkty do Spojeného království, USA, Švédska, Thajska, Dánska a Rakouska a do všech ostatních zemí zasíláme pouze selektivní chemické produkty na základě jejich zákonů a omezení. Zboží, headshop a nootropika zasíláme do všech zemí. Nebudeme zasílat produkty do žádné země nebo jurisdikce, kde jsou produkty omezené, plánované nebo nezákonné. Než se pokusíte zadat objednávku, zkontrolujte místní zákony a předpisy. Společnost Chemical Collective bude kontaktovat zákazníka a plně mu vrátí peníze, pokud byla přijata platba za produkt nebo objednávku, kterou nemůžeme odeslat.

5.12. Jakmile společnost Chemical Collective od zákazníka obdrží platbu za produkt, zákazník nyní tento produkt legálně vlastní a přijímá za něj plnou odpovědnost. Za účelem plnění smlouvy je společnost Chemical Collective odpovědná za odeslání zboží zákazníkovi na adresu uvedenou zákazníkem pomocí přepravní služby vybrané zákazníkem

5.13.Chemical Collective doporučuje zákazníkům, aby zboží ihned po přijetí zkontrolovali a nahlásili zjištěné vady přímo e-mailem společnosti Chemical Collective do 14 dnů. Viz: stížnosti podle článku 10.

5.14.Chemical Collective nepřijímá vrácení z důvodu rychle se kazící povahy našeho zboží.

5.15 Pokud zboží není na skladě a dodání v obvyklých dodacích lhůtách není možné, společnost Chemical Collective se spojí se zákazníkem, aby jej informoval a nabídl zrušení / úpravu objednávky.

5.16.Běžná dodací lhůta nepřesáhne 30 dní v rámci Evropy a 45 dní po celém světě. Pokud dodávka trvá déle než tyto dodací lhůty, je povinností zákazníka nahlásit to společnosti Chemical Collective, která společnost Chemical Collective prošetří.

5.17. Veškeré zboží zůstává majetkem společnosti Chemical Collective, dokud zákazník zcela neprovede požadovanou platbu. Poté se zboží stane majetkem zákazníka. Společnost Chemical Collective poté splní smlouvu dodáním produktu metodou přepravy, jak požaduje a zaplatí zákazník.

5.18. Jakmile produkty opustí společnost Chemical Collective a budou odeslány, veškerá možná rizika, rizika a problémy zákonnosti související s těmito produkty se přenesou na zákazníka.

5.19.Chemical Collective se pokusí zajistit, aby váš balíček dorazil rychle, bezpečně a spolehlivě. Všechny objednávky jsou pečlivě zabaleny a označeny, aby byla chráněna identita obsahu obsaženého v balíčku.

5.20. Jakmile jsou objednávky odeslány společností Chemical Collective a vstoupí do poštovního systému, společnost Chemical Collective nemůže převzít žádnou odpovědnost za rychlost doručení vaší objednávky, jakmile bude v poštovním systému.

5.21.Chemical Collective nabízí našim zákazníkům dva typy přepravních služeb: Nesledované a Sledované. Společnost Chemical Collective neodesílá žádné ztracené objednávky odeslané pomocí nesledovaných služeb. Společnost Chemical Collective nabízí 100% přepravu u objednávek odeslaných pomocí sledovaných služeb, pokud nedorazí po 30 dnech v Evropě a 45 dnech po celém světě.

5.22.Chemical Collective za žádných okolností nerespektuje objednávky, které byly zabaveny celními nebo donucovacími orgány. Je vaší odpovědností zákazníka zajistit, aby produkty, které kupujete, byly ve vaší zemi legální.

Článek 6. Odpovědnost

6.1. Toto ustanovení o odpovědnosti se vztahuje pouze na fyzické nebo právnické osoby, které jednají při výkonu povolání nebo podnikání a uzavírají smlouvu s Chemical Collective.

6.2. Celková odpovědnost společnosti Chemical Collective vůči zákazníkovi za přičitatelný nedostatek při plnění smlouvy je omezena na přímé škody do výše smluvní ceny dohodnuté (bez DPH).

6.3. Odpovědnost společnosti Chemical Collective vůči zákazníkovi za nepřímé škody, včetně následných, ušlých zisků, ušlých úspor, ztráty dat a poškození v důsledku přerušení provozu, je vyloučena.

6.4. Kromě případů uvedených v článku 8.2 spočívá společnost Chemical Collective na zákazníkovi žádná odpovědnost za škody, bez ohledu na důvod, na kterém by byla založena náhrada. Maximální částky uvedené v článku 8.2 se však nepoužijí, pokud a pokud je škoda způsobena úmyslem nebo hrubou nedbalostí společnosti Chemical Collective.

6.5. Odpovědnost společnosti Chemical Collective vůči zákazníkovi v důsledku přičitatelného selhání při plnění smlouvy nastává pouze v případě, že klient uvede, že společnost Chemical Collective neprodleně a řádně písemně selhává a uvede přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatku, poté, co přičitatelná doba nadále není splněna své závazky. Oznámení musí obsahovat podrobný popis poruchy, který společnosti Chemical Collective umožňuje adekvátně reagovat.

6.6. Podmínkou existence jakéhokoli práva na náhradu škody je, že zákazník škodu písemně nahlásí co nejdříve (do 48 hodin) po vzniku společnosti Chemical Collective.

6.7. Zákazník odškodňuje společnost Chemical Collective za veškeré nároky na odpovědnost v důsledku vady výrobku, který je zákazníkem dodán třetí straně a který sestává ze zboží, materiálů nebo výsledků, dodaných společností Chemical Collective, s výjimkou případů a v rozsahu, v jakém je zákazník prokazuje, že škoda byla způsobena tímto zbožím, materiály nebo výsledky.

Článek 7. Vyšší moc

7.1. V případě vyšší moci není společnost Chemical Collective povinna zákazníkovi nahradit vzniklé škody nebo ztráty.

Článek 8. Stížnosti

8.1 Pokud dodaný produkt není v souladu s dohodou, musí zákazník informovat společnost Chemical Collective do 14 dnů od zjištění. Pokud ne, veškeré nároky vůči Chemical Collective zanikají.

8.2. Pokud společnost Chemical Collective považuje stížnost za opodstatněnou, budou po konzultaci se zákazníkem bez dalších nákladů nahrazeny příslušné produkty nebo opravena objednávka.

8.3. Maximální kompenzace se rovná částce produktu objednané zákazníkem bez dopravy.

8.4 V případě ztraceného zboží - zboží nebude považováno za ztracené během běžných maximálních přepravních časů 30 dnů v Evropě a 45 dní po celém světě. Neposkytujeme přepravy na nesledované poštovní služby a nabízíme 100% přepravy na sledované poštovní služby. Na objednávky zabavené celními nebo donucovacími orgány neposkytujeme přepravu.

8.5. Stížnosti nezastavují povinnosti zákazníka stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami

Článek 9. Tato dohoda

9.1 Dohoda se řídí nizozemským právem.

9.2. Pokud není v závazných pravidlech stanoveno jinak, budou všechny spory, které mohou na základě dohody vzniknout, předloženy příslušnému soudu.

9.3. Částečná neplatnost: Pokud bude ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným, nebude to mít vliv na platnost celých Podmínek. Smluvní strany zavedou (a) nová (é) ustanovení (y) jako náhradu, která je v rozsahu do původního záměru Všeobecných podmínek formována.

Článek 10. - Používání produktů

10.1. Všechny chemické výrobky prodávané společností Chemical Collective jsou určeny pouze pro účely laboratorního výzkumu a analytické použití. Nejsou striktně určeny k humánnímu nebo veterinárnímu použití, ke spotřebě nebo k požití a nesmějí být použity k žádným jiným účelům, mimo jiné včetně: in-vivo diagnostické účely, v potravinách, drogách, léčebném použití, kosmetice, pro jakékoli komerční účely nebo výrobu nedovolených drog.

10.2. Chemické výrobky prodávané společností Chemical Collective by měly být používány pouze technicky kvalifikovanými osobami nebo osobami pod jejich přímým dohledem v laboratořích vybavených podle nejnovějších standardů uložených Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie. Veškerý výzkum by měl provádět certifikovaný chemik (nejméně 18 let) s řádnou licencí. Každý, kdo pracuje přímo s těmito produkty, by si měl před použitím přečíst a pochopit příslušný bezpečnostní list (MSDS). Pokud požadujete kopie jakéhokoli bezpečnostního listu pro některý z našich produktů, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb.

10.3 Zákazník bere na vědomí, že produkty nebyly společností Chemical Collective testovány na bezpečnost a chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti těchto chemikálií nebyly plně prozkoumány a nejsou zaručeny.

10.4 Zákazník souhlasí s tím, že žádné produkty zakoupené od společnosti Chemical Collective nesmí být použity k výrobě produktů určených ke komerčnímu použití nebo k opětovnému zabalení, opětovnému označení, opětovnému prodeji nebo použití jako výchozí materiál nebo k opětovnému prodeji součástí jiných produktů, ať už v originále pod jiným jménem.

10.5. Zákazník přijímá plnou odpovědnost za ověření rizik, správné manipulace a postupů skladování u všech produktů prodávaných společností Chemical Collective. Za nesprávné použití, manipulaci nebo skladování a výsledky, které mají za následek zranění zákazníka nebo poškození produktů, nenese společnost Chemical Collective odpovědnost.

10.6 Kterýkoli zákazník společnosti Chemical Collective prohlašuje, že přebírá plnou odpovědnost za veškeré nákupy (provedené nyní i v budoucnu) jakéhokoli produktu nebo služby od společnosti Chemical Collective.

Článek 11 - Zákonnost

11.1. Chemical Collective nenárokuje, že nabízené produkty lze legálně zakoupit mimo Nizozemsko. Nákup nabízených produktů nemusí být legální pro určité osoby nebo v určitých zemích. Pokud nakupujete nabízené produkty ze zemí mimo Nizozemsko, činíte tak na své vlastní riziko a odpovídáte za soulad se zákony vaší jurisdikce.

11.2 Tyto Podmínky se řídí vnitřními hmotnými zákony Nizozemska, bez ohledu na jeho konflikty zákonných zásad. Příslušnost pro veškeré nároky vyplývající z této smlouvy přísluší výhradně soudům v Nizozemsku

11.3 Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným kterýmkoli soudem s příslušnou jurisdikcí, neplatnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek, která zůstávají v plné platnosti a účinnosti .

11.4 Žádné vzdání se kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za další nebo pokračující vzdání se tohoto ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení.

Článek 12 - Webové stránky a značka

12.1. Zákazník nesmí zveřejňovat ani sdílet uživatelská jména, hesla nebo kódy kuponů poskytnuté společností Chemical Collective. Chemical Collective nenese odpovědnost za zneužití uživatelských jmen a hesel a může vždy předpokládat, že zákazník, který se přihlásí na naše webové stránky, je ve skutečnosti zákazníkem Chemical Collective. Zákazník musí informovat Chemical Collective, pokud má podezření, že uživatelské jméno a heslo byly zadány neoprávněnými osobami. Chemical Collective má právo v takových případech přijmout účinná opatření.

12.2. Zákazník souhlasí, že bez předchozího písemného souhlasu společností Chemical Collective nebo AlphaChain BV nebude používat název společnosti Chemical Collective, AlphaChain BV ani její logo pro žádné propagační, komerční, mediální nebo novinářské účely ani pro jiné účely.

12.3. Podmínkou vašeho používání webových stránek Chemical Collective www.chemical-collective.com je záruka, že tyto webové stránky nebudete používat k žádným účelům, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a upozorněními.

12.4. Webové stránky Chemical Collective nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo poškodit uvedené webové stránky nebo narušit používání a požitek webových stránek Chemical Collective jinou stranou. Nesmíte získávat ani se pokoušet získávat žádné materiály nebo informace žádnými prostředky, které nejsou záměrně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím webových stránek Chemical Collective. Každá z těchto akcí bude považována za škodlivý útok a bude nahlášena a řešena příslušnými úřady.

12.5. Chemical Collective si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli bez předchozího upozornění ukončit váš přístup na web Chemical Collective a související služby nebo jejich část.

Článek 13 - Neškodná dohoda

13.1 Zákazník tímto bere na vědomí následující: že zakoupené chemikálie, produkty a / nebo zásoby mohou mít nebezpečné vlastnosti; a že je ze zákona oprávněn tyto materiály dostávat. Za úplatu za prodej nabízených chemikálií a / nebo dodávek níže podepsaným kupující souhlasí s následujícím:

13.2. Chemical Collective neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, že chemikálie a/nebo zásoby jsou obchodovatelné nebo že jsou vhodné pro jakýkoli konkrétní účel.

13.3 V žádném případě společnost Chemical Collective nebo její dědici, zaměstnanci, dodavatelé a pověřenci nenesou odpovědnost za následné škody ani odpovědnost společnosti Chemical Collective za jakýkoli nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s prodejem, dodáním nebo používáním chemikálie a/nebo zásoby přesahují nákupní cenu chemikálií a/nebo zásob.

13.4. Zákazník nebude používat chemikálie a/nebo zásoby v rozporu s místními, státními nebo federálními zákony.

13.5. Původní zákazník, nástupce a nabyvatel, souhlasí, že bude společnost Chemical Collective považovat za neškodnou a odškodní společnost Chemical Collective za škody způsobené používáním chemikálií a/nebo zásob.

13.6.Chemical Collective zaručuje, že její výrobky budou odpovídat popisu takových produktů, který zákazníkovi poskytne společnost Chemical Collective prostřednictvím webových stránek, analytických údajů nebo jiné poskytnuté literatury. Záruky společnosti Chemical Collectives poskytnuté v souvislosti s tímto prodejem nebudou účinné, pokud společnost Chemical Collective na základě svého výhradního uvážení zjistí, že zákazník produkty jakýmkoli způsobem zneužil, nepoužil je v souladu s průmyslovými normami a zvyklostmi, nepoužil produkty v souladu s těmito podmínkami nebo nepoužil produkty v souladu s pokyny, pokud existují, dodanými společností Chemical Collective.

13.7. Tyto podmínky výše platí stejně pro všechny současné, minulé i budoucí nákupy. Toto zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje na jakákoli poškození nebo zranění způsobená jakoukoli poruchou nebo výkonem, chybou, opomenutím, přerušením, vymazáním, vadou, zpožděním provozu nebo přenosu, počítačovým virem, Božím činem, selháním komunikační linky, krádeží nebo zničením nebo neoprávněným přístupem k změna záznamu nebo jeho použití, ať už kvůli porušení smlouvy, nedbalosti nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

13.8 Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a chránit společnost Chemical Collective, její úředníky, ředitele, zaměstnance, dodavatele a zástupce, před a proti jakýmkoli nárokům, krokům nebo požadavkům, mimo jiné včetně přiměřených právních a účetních poplatků, vycházejících nebo vyplývajících vaše používání služeb Chemical Collective nebo vaše porušení podmínek těchto podmínek. Jinými slovy, tímto berete na vědomí, že jakýkoli nákup bude proveden zcela na vaše vlastní riziko.

Článek 14: Kontaktní údaje:

Pokud máte po přečtení našich podmínek jakékoli dotazy, komentáře nebo stížnosti k těmto podmínkám, neváhejte nás kontaktovat na:

Chemical Collective
KVK: 76121712 / BTW: NL860515035B01
AlphaChain BV
64 Herenweg
Maarssene
3602 AR
Nizozemí
staff@chemical-collective.com

odměny-ikona
vyskakovací logo

Program odměn

vyskakovací okno zavřít
  • Vydělat
  • Affiliates