Vítejte v
Chemical Collective

Je vám 18 let nebo více?

Potvrďte prosím, že jste starší 18 let.

Na stránku nemáte přístup.

informační ikona 100 € pro domácí (NL, CZ, DE) 125 € pro zbytek EU

Doprava zdarma nad 50 € a bezplatná sledovaná doprava nad 100 €

Přátelský zákaznický servis je k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 5 hodin

Doprava zdarma nad 50 € a bezplatná sledovaná doprava nad 100 €

Přátelský zákaznický servis je k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 5 hodin

Nákupní košík

tvůj košík je prázdný

Byl Terence McKenna podvodník? Dědictví psychedelické ikony

David-Blackbourn

Od Davida Blackbourna

shutterstock 2026998374
v tomto článku
  • Úvod
  • McKennovy příspěvky k psychedelické kultuře
  • Kontroverze Timewave Zero
  • Další kritika a polemiky
  • Byl tedy Terence McKenna podvodník?
  • Proč investovat do čističky vzduchu?
David-Blackbourn

Od Davida Blackbourna

Prohlášení: Názory a názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autorů a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo pozici Chemical Collective nebo jakýchkoli přidružených stran.

Úvod

Terence McKenna, pozdní etnobotanik, filozof a psychonaut, je bezpochyby jednou z nejvlivnějších a nejkontroverznějších postav moderní psychedelické kultury. Jeho výmluvnost, inteligence a daleké myšlenky uchvátily nespočet myslí a utvářely způsob, jakým rozumíme psychedelikám a diskutujeme o nich. Jak však jeho popularita rostla, vyvstaly také otázky o platnosti jeho teorií a upřímnosti jeho přesvědčení. Jedni ho vyzdvihují jako vizionářského génia, který posunul hranice lidského chápání, jiní ho odsuzují jako šarlatána prodávajícího pseudovědecké nesmysly. V tomto článku se blíže podíváme na odkaz McKenny a prozkoumáme otázku: byl Terence McKenna skutečným vizionářem, podvodníkem nebo něčím mezi tím?

Abychom na tuto otázku odpověděli, prozkoumáme pozitiva i negativa McKennovy práce. Budeme zvažovat jeho nepopiratelné příspěvky k psychedelické kultuře, jeho roli v obnovení zájmu o entheogeny v době úpadku a trvalou sílu jeho myšlenek a memů. Zároveň prozkoumáme kontroverze a kritiku kolem McKenny, zejména jeho Teorie nulové časové vlny a jeho proroctví z roku 2012, která se setkala se skepsí a nařčením z intelektuální nepoctivosti.

Doufáme, že když se vypořádáme s těmito složitostmi a rozpory, dospějeme k jemnějšímu chápání McKennova místa v psychedelickém panteonu. Ať už jste zarytým fanouškem McKenny nebo skeptickým kritikem, tento průzkum vás vyzve k hlubokému zamyšlení nad povahou pravdy, přesvědčením a rolí vizionářských myslitelů při utváření našeho chápání reality.

McKennovy příspěvky k psychedelické kultuře

Abychom porozuměli McKennovu dopadu, je nezbytné uznat jeho roli v oživení zájmu o psychedelika v době, kdy bylo hnutí na ústupu. V 1960. a 70. letech měla psychedelika spojovat se s kontrakulturním excesem a byl z velké části odsunut na okraj společnosti. McKenna spolu s postavami jako Alexander Shulgin a Alex Grey pomohl nasměrovat konverzaci novými směry, zejména svým důrazem na DMT a psilocybin.

McKennův přístup k psychedelikům byl v několika ohledech jedinečný. Nejprve zdůraznil důležitost „hrdinské dávky“ – myšlenku, že aby člověk mohl skutečně těžit z psychedelik, musí být ochoten posouvat hranice svého vědomí vysokými dávkami a náročnými zážitky.

Jeho slavná fráze „pět sušených gramů v tiché tmě“ se stala strhujícím pokřikem pro psychonauty, kteří se snažili prozkoumat nejvzdálenější zákoutí své mysli.

Za druhé, McKenna byl mistrem jazyka, který dokázal formulovat nevýslovné zážitky z psychedelické říše s poetickou přesností a metaforickou silou. Jeho živé popisy entit DMT, sebetransformujících se elfů strojů a transcendentálního objektu na konci časů zaujaly představivost bezpočtu posluchačů a čtenářů a pomohly vytvořit nový slovník pro diskusi o změněných stavech vědomí.

A konečně, McKenna byl průkopníkem v používání psychedelik jako nástrojů pro sebezkoumání a osobní transformaci. Věřil, že konfrontací s hlubinami naší vlastní psychiky můžeme odemknout skryté potenciály a překonat omezující přesvědčení a kulturní podmínky, které nás drží v pasti úzkých způsobů bytí. Tento důraz na psychedelika jako prostředek osobního růstu a osvobození se stal základním kamenem současné psychedelické spirituality.

Kontroverze Timewave Zero

Jedním z nejkontroverznějších aspektů McKennovy práce je jeho teorie Timewave Zero, o které tvrdil, že mu ji odhalila mimozemská inteligence během psychedelický experiment v Amazonii v roce 1971. Podle této teorie by 64 hexagramů I-ťingu mohlo být matematicky dekódováno, aby se odhalily fraktální vzorce „novosti“ v průběhu historie, která vyvrcholila bodem singularity nekonečně složitosti 21. prosince 2012 – koncem mayského kalendáře.

McKennova teorie Timewave Zero se stala ústřední součástí jeho pohledu na svět a jeho veřejné osobnosti. Rozsáhle hovořil o „eschatonu“, konec dějina potenciál psychedelika urychlit pokrok lidstva směrem k tomuto vesmírnému osudu. Vyvinul dokonce software k mapování předpokládaných vrcholů a údolí novosti v průběhu historie a tvrdil, že dokáže předpovídat velké světové události a kulturní posuny.

Když se však 21. prosince 2012 přiblížil, mnozí začali pochybovat o platnosti McKennova proroctví.

V rozhovoru s renomovaným vědeckým spisovatelem Johnem Horganem v roce 1999 se zdálo, že McKenna ustoupil od svých tvrzení.

Když byl naléhán, připustil, že teorie Timewave Zero byla „jen druh fantazírování v rámci určitého druhu slovní zásoby“ a že jeho model byl „slabým případem, protože historie není matematicky definovaná entita“.

Navzdory tomuto zjevnému přiznání nemohl McKenna odolat narážce na význam data roku 2012 a citoval „obrovskou – cituji necitovanou – náhodu“ týkající se mayského kalendáře. Tvrdil, že Mayové nezávisle dorazili ke stejnému datu konce, a to jejich astronomové sledovali precesní cestu galaktického středu – tvrzení, které bylo široce vyvráceno mayskými učenci.

Tato nejednoznačnost a nekonzistentnost v McKennově postoji k Timewave Zero vedla mnohé k pochybnostem o upřímnosti jeho přesvědčení a intelektuální přísnosti jeho myšlenek. Někteří to považují za důkaz zásadní nečestnosti v McKennově díle, ochotu manipulovat a klamat ve službách dobrého příběhu nebo působivého vyprávění.

Jiní však zastávají spíše dobročinný pohled. Tvrdí, že McKenna byl především básník a filozof, nikoli vědec, a že jeho myšlenky by měly být chápány jako metaforické a inspirativní spíše než doslovně pravdivé. Z této perspektivy nebyla teorie Timewave Zero nikdy míněna jako faktická předpověď, ale spíše mytologický rámec pro pochopení zrychlujícího se tempa změn a potenciálu radikální transformace lidského vědomí.

Bez ohledu na interpretaci zůstává spor Timewave Zero významnou skvrnou na McKennově odkazu a varovným příběhem o nebezpečí stírání hranic mezi spekulativní fikcí a skutečným vhledem.

Další kritika a polemiky

Debata Timewave Zero je jen jednou z několika kontroverzí kolem McKennovy práce. Někteří kritici ho obvinili z propagace nezodpovědného užívání drog a z povzbuzování jakéhosi „psychedelického fundamentalismu“, který upřednostňuje subjektivní zážitky před objektivní realitou. Argumentují tím, že McKennův důraz na vysoké dávky a hrdinské zážitky může vést k bezohlednému chování a psychické újmě, zejména u lidí s již existujícími duševními poruchami.

Jiní poukázali na nesrovnalosti a rozpory v McKennových myšlenkách, což naznačuje, že se více zajímal o vytvoření přesvědčivého vyprávění než o skutečné porozumění. Například McKenna často mluvil o důležitosti „pociťovaná přítomnost přímé zkušenosti“, přesto také tvrdil, že obdržel odhalení od zosobněných bytostí a mimozemských inteligencí.

Toto napětí mezi bezprostředností osobní zkušenosti a apelem na nadpřirozené autority vedlo některé k pochybnostem o soudržnosti McKennova pohledu na svět.

Jedním z nejhlasitějších kritiků McKennových myšlenek byl jeho současník Timothy Leary. Leary, který McKennu osobně znal, vyjádřil rozhořčení nad svými teoriemi a údajně křičel na obhájce McKennových myšlenek, "Terence McKenna je vysoký episkopální biskup!" Toto obvinění naznačuje, že Leary viděl McKennovy psychedelické filozofie spíše jako druh grandiózní a sebechválící ​​mytologie než jako vážné intelektuální úsilí.

Další prominentní postava psychedelického hnutí, Robert Anton Wilson, byl podobně odmítavý k myšlenkám McKenny. Podle některých výpovědí Wilson jednoduše protočil očima a potřásl hlavou, kdykoli se objevilo téma McKenna nebo rok 2012, což naznačuje hlubokou skepsi ohledně platnosti těchto konceptů.

Dokonce i Dennis McKenna, Terenceův bratr a předpokládaný „kanál“ mimozemské inteligence, který odhalil Timewave Zero, vyjádřil pochybnosti o této teorii.

Navzdory tomu, že je Dennis McKenna uznávaným etnofarmakologem, zjevně nikdy moc nevěřil v apokalyptické předpovědi svého bratra.

Tyto různé kritiky vykreslují komplexní obraz Terence McKenny a jeho odkazu. I když nelze popřít jeho vliv a sílu jeho myšlenek, existují také legitimní otázky o přísnosti jeho myšlení a pravosti jeho přesvědčení. Jedni v něm vidí vizionářského génia, který posouvá hranice lidského chápání, druzí ho odsuzují jako šarlatána rozšiřujícího pseudovědecké nesmysly.

Pravda nakonec může ležet někde mezi těmito extrémy.

McKenna byl bezpochyby brilantní a charismatická postava, která významně přispěla k psychedelické kultuře. Zároveň měl sklony k nadsázce, sebemytologizaci a do jisté míry intelektuální lajdáctví. Abychom plně ocenili jeho odkaz, musíme být ochotni přijmout dobré i špatné jeho práce.

Byl tedy Terence McKenna podvodník?

Odpověď, stejně jako u mnoha složitých čísel, není jednoduché ano nebo ne. Jeho myšlenky, ať jsou jakkoli chybné nebo protichůdné, inspirovaly nespočet jednotlivců k prozkoumání záhad vědomí a ke zpochybnění dominantních paradigmat naší kultury.

Zároveň je jasné, že McKenna nebyl vždy spolehlivým vypravěčem svých vlastních přesvědčení a zkušeností. Jeho zjevné ustupování od teorie Timewave Zero a jeho někdy odmítavý postoj k jeho vlastním následovníkům naznačují určitý stupeň cynismu nebo neupřímnosti, který je neklidný s jeho veřejnou osobností jako vizionáře a proroka.

Snad nejcharitativnější výklad je ten, že McKenna byl muž chycený mezi opravdovým vhledem a pokušením ega a sebemytologie.

Jako mnoho charismatických postav se možná ocitl pohlcen svým vlastním vyprávěním, neschopný nebo neochotný plně oddělit fakta od fikce. Jeho myšlenky byly často více poetické než přesné, více metaforické než doslovné, a tato nejednoznačnost mu umožnila zachovat si jistou mystiku a autoritu i tváří v tvář protichůdným důkazům.

Je také důležité si uvědomit, že McKenna byl produktem své doby a svého kulturního kontextu. Vyšel z psychedelické kontrakultury 1960. a 70. let, z prostředí, které si cenilo osobní zkušenosti, mystického odhalení a určitého stupně vzpurnosti proti establishmentu. V tomto kontextu mohla být hranice mezi vizionářským vhledem a sebechválícím nesmyslem propustná a hranice mezi nimi byla často nejasná.

Nakonec hodnota McKennova odkazu nemusí spočívat v doslovné pravdivosti jeho tvrzení, ale ve způsobu, jakým nás jeho myšlenky vyzvaly, abychom přemýšleli jinak o povaze reality, potenciálu lidské mysli a roli psychedelika v našem kultura. Přijetím složitosti a rozporů jeho díla můžeme nadále posouvat hranice našeho chápání.

To neznamená, že bychom měli McKennovy myšlenky nekriticky přijímat nebo přehlížet nedostatky a nekonzistence v jeho práci. Je to spíše výzva přistupovat k jeho odkazu s otevřeností a rozlišovací schopností, oddělovat zrno od plev a zabývat se jeho myšlenkami v duchu kritického bádání a intelektuální poctivosti.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Místo Terence McKenny v panteonu psychedelických myslitelů je jisté, ale jeho odkaz není bez stínů a nejasností. Byl to muž silného intelektu a vizionářského vhledu, ale také lidské omylnosti a rozporuplnosti. Jeho myšlenky nás inspirovaly a vyzývaly, ale také, jak to u prominentních osobností bývá, nás někdy svedly z cesty nebo zatemnily náš úsudek.

Jak pokračujeme v prozkoumávání hranic vědomí a potýkáme se s hlubokými otázkami, které vyvolává psychedelický zážitek, udělali bychom dobře, kdybychom se poučili ze všech aspektů McKennovy práce. Měli bychom napodobovat jeho odvahu, jeho kreativitu a jeho ochotu posouvat hranice možného, ​​ale měli bychom se také snažit tyto vlastnosti mírnit přísností, pokorou a oddaností pravdě.

Nakonec možná největší lekcí, kterou si z McKennova odkazu můžeme vzít, je důležitost myslet za sebe, zpochybňovat autoritu a být vždy otevřeni novým nápadům a perspektivám. 

Ať už ho vidíme jako proroka, šílence nebo něco mezi tím, nelze popřít, že Terence McKenna byl jedním z nejoriginálnějších a nejprovokativnějších myslitelů naší doby. Když se kriticky a kreativně zapojíme do jeho práce, můžeme pokračovat ve zkoumání tajemství, která odhalil, a pokračovat v duchu bádání, který charakterizoval jeho mimořádný život.

David Blackbourn | Community Blogger ve společnosti Chemical Collective

David je jedním z našich komunitních blogerů zde v Chemical Collective. Pokud se chcete připojit k našemu blogovacímu týmu a dostávat peníze za psaní o tématech, která vás zajímají, kontaktujte Davida prostřednictvím e-mailu na adrese blog@chemical-collective.com

podělte se o své nápady

Připojte se ke konverzaci.

2 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
s83qpr
Před měsícem 1

Poprvé slyším o ikonách

Související články

Naše produkty

Související produkty

Blokátory 1V-LSD 150 mcg od 22.00
(127)
1cP-LSD 100mcg blottery od 18.00
(124)
1D-LSD 150mcg blottery (1T-LSD) od 29.00
(73)
Micro pelety 1V-LSD 10 mcg od 15.00
(39)
1P-LSD 100mcg blotry od 18.00
(48)
2-FDCK HCL od 10.00
(72)
1D-LSD 10mcg mikropelety (1T-LSD) od 20.00
(22)
1V-LSD 225mcg Art Design saje od 35.00
(55)
DCK HCL od 15.00
(44)
Pelety Pink Star/Blue Bliss Pellets od 17.00
(37)
1cP-LSD 150mcg Art Design saje od 25.00
(56)
Pelety 1V-LSD 225 mcg od 35.00
(23)
1D-LSD pelety 225 mcg (1T-LSD) od 42.00
(12)
DMXE HCL od 20.00
(44)
odměny-ikona
vyskakovací logo

Program odměn

vyskakovací okno zavřít
  • Vydělat
  • Affiliates